Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při provozování těchto stránek může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašeho soukromí je naší prioritou a že při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme.

 

Správce údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

 

Stemthera, s.r.o.

IČ 021 04 784

se sídlem Podveská 1291/27, Komín, 624 00 Brno

provozovna budova Vienna Point, 12-té patro,

Vídeňská 119, Brno 619 00

telefon: +420 733 516 810

email: info@zdravavolba.cz

 

Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů na těchto stránkách realizujeme s Vaším souhlasem nebo jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, případně k zajištění chodu těchto stránek.

 

Kontaktní formulář

Na našich stránkách máte možnost položit nám jakoukoliv otázku prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud tak učiníte, zpracujeme Vaše osobní údaje za účelem zodpovězení Vaší otázky. Kontaktní formulář si v takovém případě uloží Vaší emailovou adresu, další vyplněné údaje a především Váš dotaz, následně Vám na uvedený email zašleme odpověď. Takový postup je nezbytný pro zodpovězení Vašich otázek.

Vaši emailovou adresu a případné další údaje, které nám sdělíte, si uložíme jen po dobu nezbytnou k vyřízení Vašich otázek. Přiměřeně dlouho po skončení naší konverzace je tedy bez dalšího smažeme.

 

Pokud to při odesílání dotazu nevyloučíte, budeme Vám na uvedenou adresu rovněž posílat čas od času naše obchodní sdělení, zejména informace o našich  produktech,  a to na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci naší společnosti. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv v budoucnu vyloučit na našich stránkách, nebo za pomoci odkazu k odhlášení odběru, který bude v každém emailu, který od nás dostanete.

 

Objednávka zboží

Pokud si u nás cokoliv objednáte, zpracujeme Vámi poskytnuté údaje za účelem rychlého a bezproblémového vyřízení Vaší objednávky. Bez Vašich osobních údajů se při vyřizování objednávky neobejdeme, poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů je proto naším smluvním požadavkem.

V závislosti na výběru způsobu platby a doručení od Vás rovněž můžeme potřebovat doručovací nebo platební údaje, bez kterých by nebylo možné Vaši objednávku vyřídit. Pokud si nezvolíte možnost vyzvednutí zboží přímo u nás, předáme Vaše osobní údaje Vámi vybranému přepravci za účelem doručení Vaší objednávky.

Na základě našich oprávněných zájmů si Vaše údaje dále uchováme  po dobu 3 let od provedení objednávky pro případ reklamace zboží, nebo vznesení jiných právních nároků.

Pokud se rozhodnete zboží, ať už z jakéhokoliv důvodu, reklamovat, může dojít k předání některých Vašich osobních údajů dodavateli předmětného produktu, který bude reklamaci vyřizovat. 

 

Zasílání obchodních sdělení

Pokud to při odesílání dotazu přes kontaktní formulář, případně při objednávce zboží nevyloučíte, budeme Vám na Vaši emailovou adresu posílat čas od času naše obchodní sdělení, zejména informace o našich  produktech,  a to na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci naší společnosti. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv v budoucnu vyloučit na našich stránkách , nebo za pomocí odkazu k odhlášení odběru, který bude v každém emailu, který od nás dostanete.

 

Soubory cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě.

Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, pokud daný soubor cookie nepotřebujeme nezbytně nutně k provozování našich stránek, požádáme Vás před jeho uložením o udělení souhlasu.

Svůj případný souhlas nebo nesouhlas s uložením souborů cookies můžete změnit nebo odvolat kliknutím na tlačítko "Změnit nastavení cookies", které najdete ve spodní části této stránky.

 

Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace o tom, jak jste si nastavili ukládání souborů cookies, jsou nezbytné pro zabezpečení stránek, fungování navigace, využívání sociálních sítí apod.

Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové účely.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ukládání souborů cookies ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

 

Název

Vlastník

Účel

Doba uložení

CookieConsent

Stemthera

Ukládá informaci o tom, zda a případně v jakém rozsahu jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookies.

Šest měsíců

       
       
       

 

Statistické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek v anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat. Pomáhají nám porozumět tomu, jakým způsobem si naše stránky prohlížíte. Získané informace používáme k maximálnímu přizpůsobení těchto stránek potřebám jejich návštěvníků.

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, který však nemá přístup k vašim údajům v jejich neanonymizované podobě.

Tyto soubory cookies používáme jen v případě, že jste nám k tomu při Vaší první návštěvě udělili souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.

 

Název

Vlastník

Účel

Doba uložení

_ga

Stemthera

Uloží si unikátní ID, které nám umožní vytvářet statistická data o prohlížení těchto stránek.

dva roky

_gat

 

 

 

_gid

 

 

 

 

Reklamní cookies

Sbírají informace o tom, které naše služby Vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která je pro Vás více relevantní. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu naší reklamní kampaně.

Reklamní soubory cookies ukládáme jen pokud nám k tomu udělíte souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud nám svůj souhlas nedáte, nic se samozřejmě neděje, bohužel, méně reklamy se Vám zobrazovat nebude, jen se nejspíše nebude týkat produktů, o které byste mohli mít skutečně zájem.

Příjemci osobních údajů

Vaše data zpracováváme pouze v zemích EU, v žádném případě je neprodáváme třetím osobám a ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy však potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami, v takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme.

Práva subjektů údajů

Předně máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy zejména požádat nás o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky na uvedených kontaktech. S právem na přístup k osobním údajům je spojeno i Vaše právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Také máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud se Vaše námitka bude týkat jakékoliv z forem přímého marketingu, zpracování osobních údajů za těmito účely okamžitě zanecháme.

Veškerá Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit na výše uvedených kontaktech.